VIŠE

Neprestano se razvijate i rastete

NLP vam pomaže da postanete svesni sebe, kako reagujete, kako se ponašate i komunicirate u određenim situacijama. Kada ste svesni svojih dobrih i loših strana, svesno možete uticati na sebe i na sva nekorisna ponašanja, tako što ćete ih jednostavno izbacite iz svog okvira. Pomaže vam i da razvijete svoje talente, da pružite sebi i okolini zadovljstvo i jednostavnost razvoja i rasta. Da svojim razvojem doprinesete u poboljšanju svog svakodnevnog kvaliteta života.

Poboljšate svoje komunikacione sposobnosti

Jedna NLP pretpostavka je: “Ne možemo da ne komuniciramo“. Posmatrajući kroz ovu predpostavku sve što kažemo ili uradimo komunicira sa okolinom. Možemo da izaberemo da budemo svesni svoje komunikacije i da je korigujemo ili, sa druge strane, možemo ostaviti nesvesne obrasce i prepustimo drugima da nas tumače. Nekada nam je previše stalo da budemo prihvaćeni i onda gubimo sebe. Nekada smo suviše nezainteresovni i gubimo klijenta. Gde je sredina? U samopouzdanju koje nam daje naša komunikacija.

Unapredite svoje menadžerske i liderske veštine

Da li je bolje biti dobar menadžer ili lider? Najbolje je biti i jedno i drugo. U nekim situacijama je potrebno da budete dobar lider. Da dajete dobar primer ljudima i da ih vodite do odličnih rezultata. Sa druge strane, potrebno je da kao menadžer imate plan da ga postavite, pratite i vršite proveru statusa projekta. NLP vam pomaže da naučite neke načine kako da prepoznate tipove motivacije vaših saradnika i da im pomognete da se pokrenu u svojim poslovima i kreativnosti. Uči vas kako da se postavite prema problemima i da sa lakoćom prevazilazite poslovne prepreke i izazove.

 

Idete korak po korak do uspeha

Nekada je važno da kada imamo cilj pravilno postavimo korake koje treba napraviti. NLP nas uči kako da se pomerimo iz sadašnjeg stanja u željeno stanje i koje korake možemo preduzeti na putu do uspeha. Pre svega potrebno je da postavimo u ravnotežu svoje vrednosti sa uverenjima. Ukoliko imamo neka uverenja koja nosimo, a nisu nam korisna na ovom putu, NLP nam daje jednostavne alate da ta ograničavajuća uverenja promenimo i postavimo nova podržavajuća koja će nam davati motivaciju da idemo korak po korak do uspeha.

 

Investirate vreme na vama koristan način

Kako vi posmatrate svoje vreme? Kao večnu kategoriju ili nešto što ima početak i kraj? Interesantno je kako se ophodimo prema svom vremenu. Nekada imamo utisak kao da imamo sve vreme ovog sveta za sve. Kada malo bolje pogledamo shvatimo da smo tada trošili svoje vreme, nismo ga investirali. Vreme će proći i nećemo imati mogućnosti da ga vratim unazad. Investirajmo svoje vreme. Sve što radimo danas mora imati smisla, bilo da radimo ili provodimo vreme sa porodicom, prijateljima, rodbinom, kolegama.

 

Dostignete vrhunac svojih performansi

Šta je potencijal? Koliko prosečna osoba iskoristi svog potencijala dnevno? Koliko vi iskoristite svog ponecijala dnevno? Ukoliko je odgovor manji od 100%, šta vas sprečava da koristite svoj potencijal 100%? Nekada nismo ni svesni koliko možemo. Potrebno je možda, samo malo napora za veliki rezultat, a mi smo oni koji govore kada je dosta i kada više ne možemo. Prevaziđimo svoje barijere i postignimo vrhunac svog potencijala. Ne mora da bude 100%, ali neka bude više od onoga što radimo danas.

Kreirate okruženje koje vama odgovara

Kako bi bilo da poznajemo veštine i imamo alate da kreiramo svoje okruženje. Bilo bi divno, zar ne? Veoma je lako postaviti stvari kako želimo da budu. To radimo svakoga dana. Samo nekada nismo svesni da ih upravo mi postavljamo tako da nam smetaju. Mi dajemo značaj ljudima i odlučujemo da nas neko ometa ili ne ometa. Kada samo počnemo da uviđamo svoje obrasce moguće je da će se i naše okuruženje promeniti. Kada promenimo način gledanja na stvari, one počnu da se menjaju.

 

Lakše postižete željene ciljeve

Važno je i korisno da naučimo kako da pravilno postavimo svoje ciljeve. Da preko svih nivoa naših misli prođemo kroz ostvarivanje cilja i kreiramo događaj da bude upravo onakav kakav želimo da bude… savršen za nas i našu okolinu. Vizuelizacija je jedan od osnovnih načina kako NLP funkcioniše. Kroz pozitivno razmišljanje prilikom vizuelizacije stvaraju se pozitivni utisci u svesti i podsvesti, postiže se konstruktivan, optimističan stav, a time i veće zadovoljstvo. Vizuelizacijom cilja možemo da nerealnost prebacimo u realnost. Kroz NLP metode postavljanja ciljeva, otklanjamo blokade i otvaraju nam se mogućnosti za ostvarenje potencijala.

Prevazilazite stresne situacije

Verovatno znate i dobro je da znate, šta je to što u vama izaziva stres. Verovatno vam je tada i jednostavnije da predpostavite koja će vaša reakcija biti. Kada bismo samo mogli da svaki put budemo dovoljno prisebni i da odreagujemo mirno. NLP ima neke vežbe koje vam  mogu pomoći. Tenhike koje NLP koristi su upravo jednostavno primenjive i daju vam smirenost u stresnim situacijam. Daju vam sigurnost da odlučite da li će neka situacija ili osoba uticati na vas i vaše emotivno stanje.

Želiš li da postaneš vladar svog života? Započni promenu sa nama!