VIŠE
 

Ova knjiga će vam pomoći kako da napravite prave planove, sa kojima ćete pravilno iskoristiti vreme, svoj talenat i snagom volje, upornošću doći do svog postavljenog cilja. Istom metodom ćete doći i do stvaranja ili održavanja zdrave i funkcionalne porodice. Kada imate čvrst i siguran porodični...

Podvucite – da obavezan zalog uspeha predstavlja, između ostalog, uzajamno razumevanje u kolektivu, vera u sposobnosti, i to ne samo svoje, već svakog pojedinca. Vera u one koji te okružuju, uvećava bilo koje sposobnosti. Poznato je da se biljke odazivaju na ispoljena ljudska osećanja, nastoje da...

Posle puno neuspelih pokušaja da uspe u nekom od preduzetničkih poslova, jedino mu polazi za rukom da napiše knjigu o Anastasiji, i to sa velikom mukom. I rešio je – idem da posetim Anastasiju i vidim svog skoro rođenog sina. I dok ga je čamdžija...

U ovoj knjizi ćete naći nešto već poodavno zaboravljeno: dobrotu, lepotu, ljubav, razumevanje, stvaranje i upoznavanje svojih praizvora! Vraćanje prirodi i svom predodređenju. Bog je stvorio najsavršenije biće u vaseljeni, nalik sebi – čoveka. Samo čovek i niko više poseduje osećanja, a najvažnije među njima je...