VIŠE

GOSTUJUĆI BLOG: Oblikuj svoju karijeru

GOSTUJUĆI BLOG: Oblikuj svoju karijeru

Ovih dana se intenzivno bavimo oblikovanjem svoje karijere, pa je red da počnemo od početka, tačnije od samog pojma. Sama reč potiče od latinske reči carrus što znači kola, trkalište za kola ili što danas znači, vreme koje se provede u nekom zanimanju, zvanju; uspešan tok službe u nekom pozivu ili struci, ona definicija koja se meni najviše dopala je put života ( izvor: „Vujaklija“ ).

Tradicionalno shvatanje karijere je da je imaju samo oni koji se bave nečim važnim, bitnim ili popularnim. Savremeno shvatanje ili ono kako ja shvatam je da svi ljudi imaju karijeru, da je ona dinamična ( nekad napredujemo, nekad tapkamo u mestu, imamo uspone i padove, menjamo poslove, dobijamo otkaze), odnosi se na sve što radimo, obuhvata obrazovanje, interesovanja, ulogu u porodici i društvu, i naravno traje celog života.

4076773Naš cilj na treninizima je da naučimo da izvučemo najbolje iz sebe, jer imamo sve resurse koji su nam potrebni. Za uspešno vođenje karijere potrebno je nekoliko stvari: upoznati sebe, lične sposobnosti, svoje želje, ciljeve, mogućnosti, interesovanja i vrednosti; sakupiti korisne informacije, postaviti konkretne, jasne i precizne ciljeve i najvažnija stvar, sprovesti odluku u delo.

Mali koraci na početku su svakako koraci koji nas vode ka cilju.  Karijera je proces, nije trenutno stanje. Mora da se prati, definiše, po potrebi redefiniše. Fleksibilnost je, takođe bitna stavka, jer se ne treba kruto držati svojih odluka, već se prilagođavati trenutnim situacijama. I za kraj jedna mudra Konfučijeva misao: „Izaberi posao koji voliš i nećeš morati da radiš niti jedan dan u svom životu“.

Autor teksta Jelena Marinković