VIŠE

Tražimo člana tima u NLP Energy House Niš

Tražimo člana tima u NLP Energy House Niš

Tražimo člana tima NLP Energy House Niš koji u našim vrednostima prepoznaje svoje vrednosti. Ako ceniš lični razvoj, pozitivnu energiju, ljubav, podršku, doslednost i upornost, mi to nudimo. 

Nama je potreban neko ko želi da radi na sebi, napreduje, preuzuma odgovornost,samoinicijativan je i time doprinosi razvoju drugih ljudi kroz naše edukacije.

U nastavku se nalazi opis posla.

 • Slanje mailova (informacija, najava, poziva)
 • Ubacivanje kontakata u bazu
 • Organizacija i podrška treninga
 • Sređivanje tekstova i materijala za treninge
 • Follow Up nakon treninga
 • Održavanje kancelarija i kancelarijskog materijala
 • Odgovaranje na jednostavnije upite (tehničke informacije)
 • Tehnička i kreativna podrška (istraživanje novih trendova, osmišljavanje novih mini-projekata)
 • Istraživanje i osmišljavanje novih sadržaja za promociju
 • Prevođenje tekstova sa Engleskog i na Engleski
 • Lična manifestacija kreativnih afiniteta
 • Dodavanje sadržaja na sajt (WP)-opciono

Pripremi video u trajanju od najduže 5 minuta kojim ćeš nam se predstaviti i objasniti zašto da baš tebe izaberemo. 

Video pošalji na info@nlpenergyhouse.com najkasnije do 15. marta.